Không quân Ấn Độ hết kiên nhẫn với máy bay MiG-21 già cỗi

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Không quân Ấn Độ cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn với việc chờ đợi một loại chiến đấu cơ nội địa để thay thế cho những tiêm kích MiG-21.

  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-2
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-3
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-4
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-5
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-6
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-7
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-8
  • Khong quan An Do het kien nhan voi may bay MiG-21 gia coi-Hinh-9