Không quân Ấn Độ kỷ niệm 85 năm: Diễu võ dương oai "chuẩn quốc tế"

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Nếu như lục quân Ấn Độ luôn có những màn "mãi võ" khi diễu binh thì lực lượng không quân của quốc gia này lại có kiểu diễu binh đúng chuẩn quốc tế.

 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai
 • Khong quan An Do ky niem 85 nam: Dieu vo duong oai