Không quân Israel mạnh mẽ, tinh quái... coi Trung Đông "như chốn không người"!

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Tổng thống Syria al-Assad cha, vốn cũng từng là phi công quân sự, nhưng chứng kiến việc Không quân Israel ra vào không phận khu vực Trung Đông như vào chỗ không người, đã phải khen ngợi: "Không quân Israel mạnh gấp ba lần suy nghĩ của tôi".

 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong
 • Khong quan Israel manh me, tinh quai... coi Trung Dong