Không quân Mỹ chi thêm tỷ USD thành lập 74 phi đội mới

Không quân Mỹ khẳng định họ cần thêm tối thiểu 74 phi đội và khoảng 40.000 nhân lực để đối phó với các mối nguy hại trong tương lai.

  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-2
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-3
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-4
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-5
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-6
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-7
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-8
  • Khong quan My chi them ty USD thanh lap 74 phi doi moi-Hinh-9
Tuấn Anh