Không quân Nga phá hủy 16 khẩu pháo M777 của Ukraine một ngày

Một nửa số pháo lựu M777 mà Mỹ và các nước viện trợ cho Quân đội Ukraine còn lại, đã bị phá hủy trong một cuộc không kích quy mô lớn của Không quân Nga; vậy Nga dùng vũ khí nào để thực hiện?

 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-2
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-3
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-4
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-5
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-6
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-7
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-8
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-9
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-10
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-11
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-12
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-13
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-14
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-15
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-16
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-17
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-18
 • Khong quan Nga pha huy 16 khau phao M777 cua Ukraine mot ngay-Hinh-19
Tiến Minh