Không quân Nga tăng cường tấn công quân đổ bộ Ukraine tại Kherson

Google News

Máy bay chiến đấu Không quân Nga đã tăng cường tiêu diệt quân Ukraine đổ bộ lên bờ trái sông Dnieper; quân Ukraine quyết tâm giữ đầu cầu Krynok, bất chấp tổn thất.

 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-2
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-3
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-4
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-5
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-6
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-7
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-8
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-9
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-10
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-11
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-12
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-13
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-14
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-15
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-16
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-17
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-18
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-19
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-20
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-21
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-22
 • Khong quan Nga tang cuong tan cong quan do bo Ukraine tai Kherson-Hinh-23
Tiến Minh (theo Reporter)