Không quân Việt Nam đã sử dụng những chiến đấu cơ nào trong 65 năm qua?

PV -

(Kiến Thức) - Tính từ 1955 đến nay, nghĩa là trong 65 năm qua, Không quân Nhân dân Việt Nam đã sử dụng trên dưới 10 loại chiến đấu cơ làm lực lượng chính trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở cả thời chiến lẫn thời bình.

 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-2
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-3
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-4
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-5
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-6
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-7
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-8
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-9
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-10
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-11
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-12
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-13
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-14
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-15
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-16
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-17
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-18
 • Khong quan Viet Nam da su dung nhung chien dau co nao trong 65 nam qua-Hinh-19