'Kiếm sĩ' Su-24 Ukraine trang bị tên lửa Kh-25MP để truy tìm hệ thống phòng không Nga?

Cư dân vùng Kharkiv của Ukraine đã quay được clip chiến đấu cơ Su-24 của nước này trang bị tên lửa diệt radar Kh-25MP bay lượn.

 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-2
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-3
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-4
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-5
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-6
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-7
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-8
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-9
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-10
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-11
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-12
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-13
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-14
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-15
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-16
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-17
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-18
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-19
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-20
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-21
 • 'Kiem si' Su-24 Ukraine trang bi ten lua Kh-25MP de truy tim he thong phong khong Nga?-Hinh-22
Theo Việt Hùng/ATNĐ