Kiev nên tỉnh táo, pháo nhiệt áp TOS-1 đã sẵn sàng khai hỏa

Việc Kiev công khai từ chối tuân thủ các thỏa thuận Minsk, buộc LPR bắt đầu sử dụng quân bài tẩy của mình chống lại Quân đội Ukraine, đó là pháo nhiệt áp TOS-1.

 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-2
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-3
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-4
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-5
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-6
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-7
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-8
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-9
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-10
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-11
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-12
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-13
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-14
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-15
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-16
 • Kiev nen tinh tao, phao nhiet ap TOS-1 da san sang khai hoa-Hinh-17
Tiến Minh