Kinh ngạc khi bước vào nội thất xe tăng chủ lực duy nhất của Mỹ - M1 Abrams

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Loại xe tăng chủ lực duy nhất của Mỹ hiện tại là M1 Abrams với kíp chiến đấu bốn người và mang theo hoả lực chính là một khẩu pháo 120mm nòng trơn.

 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-2
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-3
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-4
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-5
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-6
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-7
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-8
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-9
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-10
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-11
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-12
 • Kinh ngac khi buoc vao noi that xe tang chu luc duy nhat cua My - M1 Abrams-Hinh-13