Kinh ngạc phiên bản Trung Quốc của pháo cối tự hành 2S23 Nona

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Sau khi không thành công trong việc mua các tổ hợp pháo cối tự hành 2S23 Nona từ Nga, Trung Quốc đã mua cối tự hành 2S9 Nona-S từ Ukraine về và tự phát triển ra phiên bản nhái của 2S31 Vena.

  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-2
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-3
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-4
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-5
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-6
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-7
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-8
  • Kinh ngac phien ban Trung Quoc cua phao coi tu hanh 2S23 Nona-Hinh-9