Kỷ nguyên tiêm kích hạm F/A-18 Hornet sắp đi đến hồi kết?

Google News

Việc Boeing chuẩn bị ngừng sản xuất tiêm kích hạm F/A-18 Hornet liệu có phải dấu hiệu khép lại kỷ nguyên rực rỡ của dòng chiến đấu cơ này?

 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-2
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-3
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-4
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-5
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-6
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-7
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-8
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-9
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-10
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-11
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-12
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-13
 • Ky nguyen tiem kich ham F/A-18 Hornet sap di den hoi ket?-Hinh-14
Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô