'Lá chắn thép' Arrow 3 của Israel được nhiều nước “săn đón“

Google News

Sự thể hiện xuất sắc của 'lá chắn thép' Arrow 3 trong việc đánh chặn UAV và tên lửa Iran bắn vào Israel trong đòn tập kích tháng trước đã khiến nhiều nước muốn đổ tiền mua tổ hợp phòng không này.

 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-2
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-3
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-4
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-5
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-6
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-7
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-8
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-9
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-10
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-11
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-12
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-13
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-14
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-15
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-16
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-17
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-18
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-19
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-20
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-21
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-22
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-23
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-24
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-25
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-26
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-27
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-28
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-29
 • 'La chan thep' Arrow 3 cua Israel duoc nhieu nuoc “san don“-Hinh-30
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô