Lạ chưa: Thế kỷ 21, quân đội Trung Quốc vẫn tổ chức kỵ binh

Thời kỳ của kỵ binh đã lùi xa hàng thế kỷ khi mà phương tiện cơ giới có bánh ra đời, nhưng dường như lực lượng này đang trở lại, ở Trung Quốc người ta vẫn tổ chức huấn luyện duy trì đội quân cưỡi ngựa. 

  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh
  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh-Hinh-2
  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh-Hinh-3
  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh-Hinh-4
  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh-Hinh-5
  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh-Hinh-6
  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh-Hinh-7
  • La chua: The ky 21, quan doi Trung Quoc van to chuc ky binh-Hinh-8
Hoàng Lê