Lạ thường bên trong tuần dương hạm “sắt vụn” của Ukraine

Mặc cho thời gian phá hủy phần vỏ tuần dương hạm Ukrayina sau hơn 30 năm bỏ xó, nội thất bên trong con tàu vẫn mới tinh như ngày nào được hạ thủy. 

 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-2
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-3
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-4
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-5
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-6
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-7
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-8
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-9
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-10
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-11
 • La thuong ben trong tuan duong ham “sat vun” cua Ukraine-Hinh-12
Hoàng Lê