Lần đầu thử lửa ở Ukraine, tên lửa Javelin Mỹ thất bại!

Những ngày gần đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hai lần cố gắng sử dụng loại vũ khí được cho là Javelin của Mỹ nhưng không thành công.

 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-2
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-3
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-4
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-5
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-6
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-7
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-8
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-9
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-10
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-11
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-12
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-13
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-14
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-15
 • Lan dau thu lua o Ukraine, ten lua Javelin My that bai!-Hinh-16
Minh Hoàng