Leopard 2A7 - Đỉnh cao chế tạo xe tăng từ Đức

Leopard 2A7 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất thuộc dòng Leopard 2 nổi tiếng, được hãng Krauss-Maffei Wegmann (KMW) trứ danh thiết kế cho quân đội Đức.

 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-2
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-3
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-4
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-5
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-6
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-7
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-8
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-9
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-10
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-11
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-12
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-13
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-14
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-15
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-16
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-17
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-18
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-19
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-20
 • Leopard 2A7 - Dinh cao che tao xe tang tu Duc-Hinh-21
Theo Việt Hùng/ANTĐ