Libya rối ren: Tên lửa Iskander Algeria chờ khai hỏa, Ai Cập sẵn sàng chiến

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Tình hình Libya trở lên phức tạp, khi có thêm Algeria sẵn sàng tham chiến; trong khi đó Quân đội Ai Cập được lệnh sẵn sàng vượt qua biên giới để hỗ trợ Quân đội tự do của Libya do Thống chế Khalif Haftar lãnh đạo.

 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-2
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-3
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-4
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-5
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-6
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-7
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-8
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-9
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-10
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-11
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-12
 • Libya roi ren: Ten lua Iskander Algeria cho khai hoa, Ai Cap san sang chien-Hinh-13