Lịch sử phát triển của pháo tăng 100mm trên xe tăng T-54

Google News

T-54 hiện vẫn là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội nhiều quốc gia trên thế giới, dù đã bước qua tuổi 70.

 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-2
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-3
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-4
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-5
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-6
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-7
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-8
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-9
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-10
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-11
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-12
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-13
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-14
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-15
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-16
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-17
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-18
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-19
 • Lich su phat trien cua phao tang 100mm tren xe tang T-54-Hinh-20
Tiến Minh (theo Military)