Liên Xô chế tạo pháo DKB theo đề nghị của Việt Nam như thế nào?

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Pháo phản lực DKB chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử phát triển pháo binh, tên lửa của Liên Xô và Việt Nam; hệ thống được chế tạo theo yêu cầu cụ thể của chiến trường Việt Nam và do đó đã phát huy được những phẩm chất tốt của vũ khí.

 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-2
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-3
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-4
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-5
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-6
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-7
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-8
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-9
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-10
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-11
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-12
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-13
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-14
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-15
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-16
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-17
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-18
 • Lien Xo che tao phao DKB theo de nghi cua Viet Nam nhu the nao?-Hinh-19