Liên Xô từng lên kế hoạch chiếm cả châu Âu chỉ trong một tuần

Kế hoạch “7 ngày tới sông Rhine” là một kế hoạch quân sự táo bạo của Liên Xô nhằm vào các nước NATO, tuy nhiên đây không phải là một kế hoạch xâm lược mà chỉ là một phương án phòng thủ của khối XHCN.

 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-2
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-3
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-4
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-5
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-6
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-7
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-8
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-9
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-10
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-11
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-12
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-13
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-14
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-15
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-16
 • Lien Xo tung len ke hoach chiem ca chau Au chi trong mot tuan-Hinh-17
Thái Hòa