Lính GGHB Việt Nam “khổ luyện” để thực hiện nhiệm vụ quốc tế

Theo Trọng Phú - Thanh Hà/VOV.VN -

Các chiến sĩ quân y tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam trải qua quá trình huấn luyện khắt khe để chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan.

 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-2
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-3
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-4
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-5
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-6
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-7
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-8
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-9
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-10
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-11
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-12
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-13
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-14
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-15
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-16
 • Linh GGHB Viet Nam “kho luyen” de thuc hien nhiem vu quoc te-Hinh-17