Linh hồn của chiến thuật trực thăng vận trong Chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh Việt Nam là cuộc xung đột đầu tiên trên thế giới có sự tham chiến của lực lượng trực thăng với số lượng cực kỳ lớn và đa dạng.

 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-2
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-3
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-4
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-5
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-6
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-7
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-8
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-9
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-10
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-11
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-12
 • Linh hon cua chien thuat truc thang van trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-13
Thái Hòa