Lính Lữ đoàn xung kích Azov số 3 từ chối tăng viện cho Chasov Yar

Google News

Truyền thông Anh cho biết, một số binh lính của Lữ đoàn xung kích Azov số 3 từ chối tăng viện cho Chasov Yar, do cuộc chiến ở đây quá khốc liệt.

 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-2
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-3
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-4
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-5
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-6
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-7
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-8
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-9
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-10
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-11
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-12
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-13
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-14
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-15
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-16
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-17
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-18
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-19
 • Linh Lu doan xung kich Azov so 3 tu choi tang vien cho Chasov Yar-Hinh-20
Tiến Minh (Theo Topwar, Soha)