Lính pháo Ukraine: Chúng tôi bắn một quả đạn, họ đáp trả mười quả

Quân đội Nga bắn phá Donbass 24/24 giờ, hỏa lực mạnh đến mức không thể thống kê được thương vong và tinh thần của Quân đội Ukraine xuống thấp.

 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-2
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-3
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-4
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-5
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-6
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-7
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-8
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-9
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-10
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-11
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-12
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-13
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-14
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-15
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-16
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-17
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-18
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-19
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-20
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-21
 • Linh phao Ukraine: Chung toi ban mot qua dan, ho dap tra muoi qua-Hinh-22
Tiến Minh (Theo Sina)