Lính Wagner tiến vào Bakhmut, giao tranh tay đôi với quân Ukraine

Google News

Lính đánh thuê Wagner của Nga bắt đầu tiến vào thành phố Bakhmut, giao tranh tay đôi với quân Ukraine; quân Ukraine tổ chức phản công chiếm lại Làng Núi Đỏ.

 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-2
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-3
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-4
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-5
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-6
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-7
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-8
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-9
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-10
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-11
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-12
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-13
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-14
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-15
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-16
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-17
 • Linh Wagner tien vao Bakhmut, giao tranh tay doi voi quan Ukraine-Hinh-18
Tiến Minh