Lộ bằng chứng bộ binh, thiết giáp Mỹ tiến vào Syria

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Các bức ảnh cho thấy không loại trừ khả năng lực lượng bộ binh, xe thiết giáp Quân đội Mỹ đã được triển khai tới Syria.

  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-2
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-3
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-4
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-5
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-6
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-7
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-8
  • Lo bang chung bo binh, thiet giap My tien vao Syria-Hinh-9