Lộ diện khách hàng nước ngoài thứ hai mua J-10C của Trung Quốc

Google News

Theo thông tin từ trang Military Watch của Mỹ, rất có khả năng Ả Rập Xê Út sẽ là khách hàng thứ hai, sau Pakistan mua máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc.

 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-2
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-3
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-4
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-5
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-6
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-7
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-8
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-9
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-10
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-11
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-12
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-13
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-14
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-15
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-16
 • Lo dien khach hang nuoc ngoai thu hai mua J-10C cua Trung Quoc-Hinh-17
Tiến Minh (theo Military Watch)