Lo F-22 bị Su-35 Nga "bắt bài" ở Syria, Mỹ phải dùng F-117A thay thế?

Theo Ngọc Hòa/Báo Đất Việt -

Theo National Interest, việc tiêm kích tàng hình F-117A tiếp tục được phát hiện cất cánh trở lại nằm trong kế hoạch của Mỹ tại Trung Đông.

  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga
  • Lo F-22 bi Su-35 Nga