Lo ngại Nga, Mỹ chi tỷ USD nâng cấp pháo tự hành Paladin

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - So với các loại pháo tự hành của Nga, rõ ràng pháo tự hành của Mỹ kém hơn và cách duy nhất để Mỹ rút ngắn khoảng cách chênh lệch này đó là đắp tiền vào những khẩu pháo tự hành của mình.