Lộ nguyên nhân “Thú mỏ vịt” Su-34 của Nga bị bắn rơi ở Ukraine

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga phải thực hiện ném bom bổ nhào và trở thành mồi ngon cho tên lửa phòng không vác vai của Ukraine.

 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-2
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-3
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-4
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-5
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-6
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-7
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-8
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-9
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-10
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-11
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-12
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-13
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-14
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-15
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-16
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-17
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-18
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-19
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-20
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-21
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-22
 • Lo nguyen nhan “Thu mo vit” Su-34 cua Nga bi ban roi o Ukraine-Hinh-23
Tiến Minh