Lộ nội thất siêu tăng T-90M bị Nga bỏ lại tại Kharkov

Google News

Lần đầu tiên nội thất bên trong khoang lái xe tăng T-90M đã được công khai, sau khi quân đội Ukraine tìm được một chiếc xe tăng loại này bị Nga bỏ lại tại Kharkov.

 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-2
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-3
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-4
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-5
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-6
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-7
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-8
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-9
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-10
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-11
 • Lo noi that sieu tang T-90M bi Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-12
Trần Trân