Lộ thời điểm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được quay lại biển lớn

Google News

Các nguồn thạo tin cho biết, tàu sân bay Kuznetsov - hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga - sẽ quay lại biển lớn vào năm 2022.

 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-2
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-3
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-4
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-5
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-6
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-7
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-8
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-9
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-10
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-11
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-12
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-13
 • Lo thoi diem tau san bay Do doc Kuznetsov duoc quay lai bien lon-Hinh-14
Trần Trân