Loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, giờ Mỹ mới hối hận!

Theo Tuấn Vũ/Đất Việt -

Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ (GAO) vừa thừa nhận, thiếu linh kiện Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề nghiêm trọng với cả chương trình F-35.

  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-2
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-3
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-4
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-5
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-6
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-7
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-8
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-9
  • Loai Tho Nhi Ky khoi chuong trinh F-35, gio My moi hoi han!-Hinh-10