Loạt tổ hợp MIM-23 Hawk Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đủ sức đe dọa căn cứ Hmeimim Nga?

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có động thái đe dọa sự an toàn của các máy bay chiến đấu Nga hoạt động tại căn cứ không quân Hmeimim, thông qua việc triển khai tên lửa phòng không tới tỉnh Idlib.

 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-2
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-3
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-4
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-5
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-6
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-7
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-8
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-9
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-10
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-11
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-12
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-13
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-14
 • Loat to hop MIM-23 Hawk Tho Nhi Ky lieu co du suc de doa can cu Hmeimim Nga?-Hinh-15