Loạt xe tăng "hàng độc" của Quân đội Trung Quốc giai đoạn 1950-1980

PV -

(Kiến Thức) - Trung Quốc có số lượng lớn các loại tăng định danh rất đa dạng được phát triển trong suốt giai đoạn 1950-1980. Tuy ít xuất hiện và rất hiếm thông tin về số lượng được sử dụng trong quân đội Trung Quốc, nhưng một số dòng xe tăng vẫn được đánh giá khá cao. 

 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang
 • Loat xe tang