Lữ đoàn 114 của Quân đội Nga, khắc tinh của Lữ đoàn Azov tại Avdiivka

Google News

Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 trực thuộc Quân đoàn Donetsk của Quân đội Nga đã góp công lớn trong việc chặn đường rút lui của Lữ đoàn xung kích Azov số 3 của Ukraine ở thành phố Avdiivka.

 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-2
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-3
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-4
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-5
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-6
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-7
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-8
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-9
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-10
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-11
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-12
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-13
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-14
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-15
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-16
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-17
 • Lu doan 114 cua Quan doi Nga, khac tinh cua Lu doan Azov tai Avdiivka-Hinh-18
Tiến Minh (Theo NetEase)