Lý do Ấn Độ chọn pháo phòng không Hàn Quốc thay vì của Nga?

Quân đội Ấn Độ đã lựa chọn pháo phòng không Biho II của Hàn Quốc chứ không phải Pantsir-S1 của Nga làm vũ khí phòng không lục quân.

 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-2
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-3
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-4
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-5
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-6
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-7
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-8
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-9
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-10
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-11
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-12
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-13
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-14
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-15
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-16
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-17
 • Ly do An Do chon phao phong khong Han Quoc thay vi cua Nga?-Hinh-18
Tiến Minh