Lý do buộc Mỹ phải thừa nhận T-90 Nga là sát thủ bọc thép

Đa năng và lợi hại, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 đã trở thành “xương sống” của lực lượng xe tăng Nga thời hậu Xô Viết.

 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-2
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-3
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-4
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-5
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-6
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-7
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-8
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-9
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-10
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-11
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-12
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-13
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-14
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-15
 • Ly do buoc My phai thua nhan T-90 Nga la sat thu boc thep-Hinh-16
Tiến Minh