Lý do gì ngăn cản Mỹ xâm lược Ả-Rập Xê-út vào năm 1973?

Trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, với việc Mỹ ủng hộ Israel, các quốc gia A-rập sản xuất dầu mỏ đã quyết định cấm vận Mỹ và phương Tây, gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử.

 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-2
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-3
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-4
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-5
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-6
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-7
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-8
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-9
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-10
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-11
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-12
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-13
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-14
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-15
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-16
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-17
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-18
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-19
 • Ly do gi ngan can My xam luoc A-Rap Xe-ut vao nam 1973?-Hinh-20
Tiến Minh