Lý do nhà máy thép Azovstal là tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Với thiết kế kiên cố từ thời Liên Xô, nên Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol là nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt giữa quân Nga và Ukraine.

 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-2
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-3
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-4
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-5
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-6
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-7
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-8
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-9
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-10
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-11
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-12
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-13
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-14
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-15
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-16
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-17
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-18
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-19
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-20
 • Ly do nha may thep Azovstal la tam diem cua cuoc xung dot Nga-Ukraine?-Hinh-21
Tiến Minh (theo Sohu, BCC, CNN)