M101: cứu cánh duy nhất của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trong hàng trăm thậm chí là hàng ngàn thứ vũ khí vô dụng được Quân đội Mỹ mang sang Việt Nam, thì M101 là thứ duy nhất khiến lính Mỹ hài lòng.

 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-2
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-3
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-4
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-5
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-6
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-7
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-8
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-9
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-10
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-11
 • M101: cuu canh duy nhat cua linh My trong chien tranh Viet Nam-Hinh-12