M142 HIMARS khai hỏa vào Sở chỉ huy Tập đoàn quân 20 của Nga

Sau khi nhận hệ thống tên lửa lục quân M142 HIMARS của Mỹ, Quân đội Ukraine đã ngay lập tức sử dụng để tập kích vào Sở chỉ huy Tập đoàn quân 20 của Quân đội Nga tại chiến trường Donbass.

 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-2
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-3
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-4
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-5
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-6
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-7
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-8
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-9
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-10
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-11
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-12
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-13
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-14
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-15
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-16
 • M142 HIMARS khai hoa vao So chi huy Tap doan quan 20 cua Nga-Hinh-17
Tiến Minh