Màn ném bom rải thảm của Tu-22M3 Nga sẽ ngăn phiến quân Taliban?

Nga tiếp tục điều động máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tới thao trường Termez, Uzbekistan, để tiến hành tập trận. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân hồi giáo cực đoan từ ngả Afghanistan.

 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-2
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-3
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-4
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-5
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-6
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-7
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-8
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-9
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-10
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-11
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-12
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-13
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-14
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-15
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-16
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-17
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-18
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-19
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-20
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-21
 • Man nem bom rai tham cua Tu-22M3 Nga se ngan phien quan Taliban?-Hinh-22
Theo Việt Hùng/ANTĐ