Mất Afghanistan, quốc gia Trung Á nào sẽ là "bàn đạp" của Mỹ?

Hậu quả của việc rút lui khỏi Afghanistan không được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện kém hiệu quả, đã khiến Mỹ phải đối mặt với sự thiếu tin tưởng từ các đồng minh trên toàn cầu.

 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
 • Mat Afghanistan, quoc gia Trung A nao se la
Thái Hòa