Mặt trận Kharkov: Quân Ukraine bỏ chạy khỏi Volchansk, Nga tiến vào thành phố

Google News

Vào ngày thứ 6 của chiến dich tấn công vào Kharkov, trận đánh ở thành phố Volchansk đang diễn ra quyết liệt; hiện quân Ukraine đang rút chạy và quân Nga đã có mặt ở trung tâm thành phố.

 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-2
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-3
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-4
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-5
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-6
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-7
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-8
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-9
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-10
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-11
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-12
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-13
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-14
 • Mat tran Kharkov: Quan Ukraine bo chay khoi Volchansk, Nga tien vao thanh pho-Hinh-15
Tiến Minh (Theo Avia.pro, Topwar)