Mẫu pháo lựu chủ lực của Quân đội Liên Xô do người Đức thiết kế

Google News

Pháo lựu nòng ngắn 122 M30 là mẫu pháo chiến thuật của Liên Xô, nhưng lại do người Đức thiết kế. Đây cũng là loại pháo chiến thuật chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-2
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-3
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-4
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-5
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-6
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-7
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-8
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-9
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-10
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-11
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-12
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-13
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-14
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-15
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-16
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-17
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-18
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-19
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-20
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-21
 • Mau phao luu chu luc cua Quan doi Lien Xo do nguoi Duc thiet ke-Hinh-22
Tiến Minh (Theo Sohu)