Máy bay C-130J Mỹ thả dù tiếp tế tên lửa Stinger cho phiến quân Syria?

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Cuối cùng thì bí ẩn nguồn gốc tên lửa Stinger trong tay phiến quân đối lập Syria cũng phần nào được làm rõ. Mới đây, phòng không Syria đã chụp được hình ảnh máy bay vận tải C-130J Mỹ đang thả vũ khí đạn dược cho phiến quân đối lập tại phía Bắc Syria.

 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-2
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-3
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-4
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-5
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-6
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-7
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-8
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-9
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-10
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-11
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-12
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-13
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-14
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-15
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-16
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-17
 • May bay C-130J My tha du tiep te ten lua Stinger cho phien quan Syria?-Hinh-18