Máy bay F-4 Mỹ tham chiến ở Việt Nam vì sao không có pháo?

Dù mới bước sang thời đại tên lửa được một thời gian ngắn, Mỹ đã quyết định không trang bị pháo hay súng cho máy bay F-4 khi tham chiến ở Việt Nam.

 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-2
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-3
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-4
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-5
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-6
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-7
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-8
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-9
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-10
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-11
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-12
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-13
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-14
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-15
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-16
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-17
 • May bay F-4 My tham chien o Viet Nam vi sao khong co phao?-Hinh-18
Trần Trân