Máy bay ném bom B-21 có thể qua mặt S-400 Nga dễ dàng?

Theo Ngọc Hòa/Đất Việt -

Viện Mitchell tại Melbourne (Australia) và truyền thông Mỹ vừa viết về khả năng đặc biệt của máy bay B-21 là vượt qua S-400 và toàn bộ phòng thủ Nga.

  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?
  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?-Hinh-2
  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?-Hinh-3
  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?-Hinh-4
  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?-Hinh-5
  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?-Hinh-6
  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?-Hinh-7
  • May bay nem bom B-21 co the qua mat S-400 Nga de dang?-Hinh-8